top of page

NEWS

..................................................................

Koti nimeltä Krimi- purkutalonäyttely

Näyttely on auki 2.5.-27.5.2018

ke-pe klo 12-18, la-su klo 11-16

http://taidekeskuskrimi.com/purkutalohaku/

.................................................................

 

Mustarinda: Works with me | 1.12.-30.12. 2017

Titanik gallery, Turku

http://www.titanik.fi/titanikissa-mustarinda-works-with-me-1-12-30-12-2017/

...................................................................

MUSTARINDA 2016 - Earthlings in Musrinda magazine

http://mustarinda.fi/magazine/post-fossil-fuel-culture/earthlings

...................................................................

06 August 2016 — 11 September 2016

City Agents

EKKM Tallin

http://www.ekkm.ee/naitused/city-agents/

..................................................................

Mustarinda:

MAA-LAISET

29.4.–22.5.

http://sinne.proartibus.fi/fi/event/mustarinda-3/

.................................................................

 

Sinne galleria, Helsinki:

Taide ja Energia

Keskiviikko 18.5.
klo. 14-16
Tervetuloa.

Miten taiteellinen työ muuttuu niukan energian aikana?
Miten taiteilija tai yksittäinen ihminen voi ratkaista energiaongelmia?

Kuvataiteilija Antti Majava keskustelee Mustarindan BIOS tutkimusyksikön tutkijoiden kanssa.

.................................................................

Discussion: Climate Science as Culture War 

Keskustelu HAM-galleriassa 11.9 klo 16-17:30

keskustelemassa:
Hanna Johansson, taidehistorioitsija
Jussi.T.Eronen, paleontologi, ilmastotutkija
Antti Majava, taitelija

Professori Andy Hoffman toteaa artikkelissaan Climate Science as Culture War (2012) että julkisessa keskustelussa ilmastonmuutoksesta ei enää ole kyse niinkään tieteestä ja informaation jakamisesta vaan kulttuurien, arvojen ja ideologioiden välisistä konflikteista. Erityisesti ilmastotiede on joutunut myrskynsilmään jossa tieteellinen näkemys lähitulevaisuuden uhkakuvista on voimakkaassa ristiriidassa globaalin kulttuurisen, taloudellisen ja poliittisen kehityssuunnan kanssa.

Lainaus on sijoitettu keskustelun taustana toimivassa Victory of the Sun -näyttelyssä kuvamanipulaationa erään maailman tunnetuimpiin kuuluvan kuvataidenäyttelyn, Kasselin Documentan, pääsisäänkäynnin ylle. Teos pyrkii hahmottomaan taiteen roolia ihmisen aiheuttaman globaalin ympäristökriisin rakentumisessa. 

Taiteella ja erityisesti 1900-luvun avantgardella on ollut vahva yhteys luonnontieteeseen. Venäjällä 1900-luvun alussa toimineet suprematistit ja orgaaninen koulukunta pohjasivat ajattelussaan biologian ja fysiikan vallankumouksellisiin löydöksiin sekä laajamittaiseen fossiilienergian käyttön mahdollistamaan teknologiseen kehitykseen. 

Kuluneen sadan vuoden ajalta voidaan tunnistaa kaksi keskenään ristiriitaista tulkintaa siitä, millaisia seurauksia on odotettavissa ihmisen jatkuvasti kasvavalla vaikutuksella planeetan toimintaan. Orgaanisen koulukunnan* viitoittamalla tiellä on painotettu varovaisuusperiaatetta, jossa luonnonjärjestelmien monimutkaisuuden ja haavoittuvuuden takia ihmisen tulisi pyrkiä minimoimaan vaikutuksensa ekosysteemiin. Toisen, valtavirran narratiiviksi muodostuneen, tulkinnan voi johtaa suprematistien omaksumasta ajatuksesta jossa luonnontieteen ja teknologian kehitys luo mahdollisuuden korvata orgaaninen luonto ihmisen luomalla teknoutooppisella sfäärillä. 

Tieteen pitkään jatkuneista ja yhä voimallisemmista varoituksista huolimatta yhteiskunnat eivät edelleenkään ole sitoutuneet riittävään päästöjen vähentämiseen. Uudetkin päästövähennystavoitteet tulevat tieteellisten arvioiden mukaan johtamaan 3-4 asteen (Suomessa 6-8astetta) globaaliin lämpenemiseen vuosisadan loppuun mennessä.

Andy Hoffman pyrkii artikkelissaan löytämään erilaisten ilmastotieteen herättämien reaktioiden taustalta kulttuurisia ja ideologisia rakenteita joiden muuttaminen on lopulta välttämätöntä mikäli planeetan elämää ylläpitävien järjestelmien heikkeneminen halutaan pysäyttää. 

Vaatimus kulttuurin äkillisestä aktiivisesta muuttamisesta ja joidenkin tiettyjen ajattelutapojen nimeämisestä vääräksi tai jopa tuhoisaksi pitää sisällään riskejä. Ympäristökriisin kumuloituessa muutosvaatimukset voimistuvat ja haastavat yhä voimakkaammin yhteiskunnallisia, taloudellisia ja kulttuurisia rakenteita. Myös taiteellisen mielikuvituksen riippumattomuus ja omalakisuus suhteessa yhteiskuntaan tai luonnonjärjestelmiin asettuu kyseenalaiseksi. 

Voiko paradigmaattinen siirtymä pois epäkestävästä kulttuurisesta narratiivista tapahtua konsensuksessa, vai ovatko ihmiskunnan elämää ylläpitävien järjestelmien tutkimus ja niihin pohjaava taiteellinen ajattelu väistämättä konfliktissa vallitsevan, ja vallitsevuudessaan mahdollisesti tunnistamattomaksi jäävän, kulttuurisen paradigman kanssa?

Keskustelu pidetään suomeksi. Vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

..................................................................

Solo exhibition: ANTTI MAJAVA - VICTORY OF THE SUN

 

HAM gallery, Helsinki • 30.7.2016-11.9.2016

https://www.hamhelsinki.fi/en/exhibition/antti-majava-victory-of-the-sun/

..................................................................

 

Talk: Antti Majava in XIX MÄNTTÄ ART FESTIVAL 5.7.2014

http://www.mantankuvataideviikot.fi/index.php?k=11

 

..................................................................

 

Helsinki Photography Biennial 27.3.–14.5.2014

http://hpb.fi/?lang=en/

 

..................................................................

 

Antti Majava talks in Art I 10.6.2014

http://www.kulttuurikauppila.fi/ajankohtaista/3/0/art_ii_seminaari_ti_10_6_roytan_saaressa

 

..................................................................

 

..................................................................

 

..................................................................

bottom of page